Кои сме ние

Едно от първите частни охранителни дружества, регистрирано през 1991г.

Притежава:

  • Лицензи за извършване на частна охранителна дейност съгласно Закона за ЧОД, чл. 5, ал.1,т. 2. - охрана на имущество на физически или юридически лица; т.3 - охрана на мероприятия;
  • Сертификат по ISO 9001:2015;
  • Удостоверение № 12333 / 08.12.2011 г. за администратор на лични данни по ЗЗЛД;
  • Удостоверение № 149 / 03.2012 г. на Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана /НАФТСО/, че дружеството е учредител и редовен член на асоциацията;
  • Удостоверение № 011 / 10.2011 г., че дружеството е удостоено с почетния знак на НАФТСО по случай 20 – годишнината от основаването му;
  • Сертификати за вътрешен одит по ISO 9001:2015;
  • Мениджърски екип с дългогодишен практически опит в сферата на сигурността и охраната;
  • Добре обучени и професионално подготвени охранителни екипи за охрана на обекти от различни отрасли на икономиката, а така също дипломатически представителства – посолства, резиденции, консулства и др.

Осъществена комплексна и качествена охрана на стотици обекти на територията на цялата страна.

02/ 974 59 30
Централен офис

гр.София, 1750
жк Младост-1, бул. Йерусалим
бл.24, офис №1